Ouroboros- ormen som biter sig i svansen

För Station Ormaryd AB symboliserar ormen som biter sig i svansen ekologiskt byggande och livsstil, resurshushållning och byggnadsvård, helhets- och livscykelperspektiv. Den symboliserar latent energi och termodynamikens första huvudsats; energi kan inte skapas eller förstöras, bara omvandlas. 
Det finns paralleller mellan begrepp inom fysikalisk kemi och jämvikter mellan tryck, temperatur och volym.


Ormen (eller ormarna) som biter sig i svansen är en urgammal symbol som förekommit över hela världen.
Den har namn som Jörmungand, Ouroboros, Quetzalcoatl, Auryn m fl och många betydelser. Den kan också vara som en drake som biter sig i svansen.
Som en varelse som bokstavligen äter upp sig själv symboliserar ormen tidens hjul och universums cykliska natur; skapelse ur förstörelse, liv ur död, återfödelse. Precis som  det kinesiska ying-yang behöver inte motstående aspekter vara i konflikt. Ouroboros ses ofta som en androgyn symbol.

Ett sätt att se den är att den äter upp sin egen svans för att klara livet, vilket symboliserar ett evigt kretslopp av förnyelse och odödlighet som en fågel Fenix såsom ”slutet är min början”. Denna symbolik återspeglar konceptet oändlighet, cykler utan slut och ett oändligt universum utan begränsningar. Den påminner oss om att vi är alla naturens barn. Ormen uttrycker evighet, odödlighet, oändlighet och vishet och anses vara kopplingen mellan människa och gud/det gudomliga eller en symbol för världsalltet. Även kristna har använt symbolen för att illustrera medvetandets gränser.
Carl Jung såg den som en arketyp för vårt psyke. Den tyske 1800-talskemisten Kekulé som drömde om en orm som bet sig i svansen och när han vaknade hade han löst den formel som han behövde för att förstå den kemiska uppbyggnaden av bensenringen. Alkemisterna såg Ouroboros som en symbol för prima materia, ur vilken människan själv skapats. Ormen symboliserade för alkemisterna kemiska föreningars och materiens cykliska aggregationsformer i slutna kärl. Astronomer har idag kunnat visa galaxformer som liknar Ouroboros.

Ouroboros och Livets träd.