Rikard Källbom

 

Axplock ur CV:

Civilingenjör/Bergsingenjör från Luleå Tekniska Universitet /
M. Sc. Chemical Engineering Minerals Processing & Metallurgy. Examen 1999.


Forskarutbildad med Teknisk licentiatexamen inom materialteknik/gjuteriteknologi vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg /
Lic. Eng.Materials Science. Examen 2006.


Forskningsingenjör och avdelningschef för Metallurgi & Materialteknik vid ett Svenskt forskningsinstitut med knytning till gjuteribranschen.
2000-2010. 


Verksamhetsledare för ett Institute Excellence Centre med syfte att främja samarbete mellan industri och akademi (VINNOVA-finansierat).
2007-2010. 


Utvecklingsingenjör inom pulvermetallurgisk produktion av skärande diamantverktyg. 1999-2000.


Entreprenör med enskilda firman ”Rikard Källbom Teknisk Konsult”.  

Kontakta mig: telefon 070-2682131, e-post: rikard@stationormaryd.se