Arja Källbom

Arja Källbom                         

Axplock ur CV:

 

Byggnadsantikvarie från Högskolan på Gotland, examen 2008. Har även läst byggnadsvård på Chalmers. Praktisk byggnadsvård på Byggnadsvård Qvarnarp (2002-2003).


Restaureringsmålare som arbetar med äldre måleritekniker och material.  Specialitet: jordpigment, äggoljetempera, furutjära, kaseinfärger, vattenglas/silikatfärger, rengöring av tapeter, lagning av limfärgsmåleri, rekonstruktion och retuschering av dekorationsmåleri. Utför dekorationsmåleri. 

 

Metallurg från Bergsskolan i Filipstad, examen 1990.15 års industriell erfarenhet av materialutveckling, haverianalyser, materialundersökningar, legeringsutveckling, processutveckling, nedbrytningsmekanismer. 

 

Sedan 2017 är jag samverkansdoktorand på Göteborgs Universitet, Institutionen för kulturvård. Mitt ämnesområde är äldre färgtyper och måleri.

Kontakta mig : Telefon 070-6573475, arja@stationormaryd.se