Arja Källbom

Arja Källbom                         

Axplock ur CV:

 

Byggnadsantikvarie från Högskolan på Gotland, examen 2008. Certifierad sakkunnig kontrollant av kulturvärden, behörighetsnivå K (kvalificerad). Har även läst byggnadsvård på Chalmers. Praktisk byggnadsvård på Byggnadsvård Qvarnarp (2002-2003).
Har bl a läst kurserna "Kyrkans inventarier" och "Kyrkorna som kulturarv" på Högskolan på Gotland och Göteborgs universitet (15 hp). Examensarbete: Fokus på pigment, kvantitativ och kvalitativ pigmentanalys med tillämpning på Garde kyrka på Gotland. Fördjupning: Back to basics, jordfärgers karakteristik, egenskaper och användning.


Restaureringsmålare, med eget företag inom måleri 2007-2011 (Umbra Byggnadsvård). Arbetar med äldre måleritekniker och material.  Specialitet: jordpigment, äggoljetempera, furutjära, kaseinfärger, vattenglas/silikatfärger, rengöring av tapeter, lagning av limfärgsmåleri, rekonstruktion och retuschering av dekorationsmåleri. Utför dekorationsmåleri. Gästhantverkare på Göteborgs Universitet, Hantverkslaboratoriet 2011 och 2013.

 

Metallurg från Bergsskolan i Filipstad, examen 1990.

15 års industriell erfarenhet av materialutveckling, haverianalyser, materialundersökningar, legeringsutveckling, processutveckling, nedbrytningsmekanismer. Jag är en van projektledare och forskningsingenjör.

 

Jag är konstnärligt lagd och fotograferar både analogt och digitalt. Bland annat har jag läst färglära 15 h p på Högskolan i Borås, samt fotografisk bild på Högskolan i Jönköping 15 h p och på Mullsjö samt Sörängens Folkhögskola.
Sedan 2017 är jag samverkansdoktorand på Göteborgs Universitet, Institutionen för kulturvård. Mitt ämnesområde är äldre färgtyper och måleri.

Kontakta mig : Telefon 070-6573475, arja@stationormaryd.se