Vi arbetar med kulturmiljövård

 

Vi kan hjälpa er med:

Antikvarisk medverkan

Sakkunnig kontroll kulturvärden (k)
enligt PBL


Kulturhistorisk värdebeskrivning          

Besiktning
Projektering

Skadeutredning

Åtgärdsförslag

Vårdprogram/plan

Inventering
Arkivsökning

Dokumentation

 

Ladda ner vår folder och broschyr 

historiska rum

Foto: Arja Källbom