Vi är ingenjörer

och arbetar med metallurgi, mineral- och materialteknik.

 

Vi kan hjälpa er med:

 

Tekniskt stöd internt eller externt
Process- och produktutveckling
Pigmentanalyser
Projektledning
Utbildning  
Utredningar och uppdragsforskning

 

Vi har polarisationsmikroskop och stereomikroskop samt tillgång till svepelektronmikroskop (med EDS).

 

metallurgi stålsmälta 

 

 Foto: Arja Källbom