Aktuellt hos oss

Karkterisering av furutjära. Förstudie. GU/RAÄ. 2023.
Svarta och vita pigment.
Förstudie. 2023.
Tillverkning av tjärfärg.
Laborationer för Svenska kyrkan. 2023
Kvadermarmorering enligt äldre förlaga, i säterimiljö. Underentreprenör till PBM Måleri i Vetlanda. 2023.
Hantverksvetenskaplig kunskapsöverföring.
Intervju och dokumentationsprojekt med målarmästare. Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle. 2022-2023.
Antikvariskt och tekniskt stöd i entreprenad.
Fönsterrenovering. Bostadsrättsförening i Jönköping. 2021-2022.

Bemålade plåttak. Haverianalys och arbetsbeskrivning. Fastighetverket, Ålands Landskapsregering.

Småskalig tjärtillverkning, deltid hos GU, Hantverkslaboratoriet. 2021-
Analysmetoder för furutjära. 2022.
Rekonstruktionsmålning av östgötsk schablonmålad tapet. 2022.
Förvaltningsplan för fastighetsbestånd, till stiftelse. 2022.
Svarta pigment. Förstudie. 2022.
Färger och ytbehandling med råvaror ur hushåll. Förstudie. 2022.

Antikvarisk medverkan, diverse objekt, pågår.

--

 

Rostskyddsfärger för kulturhistoriska objekt. GU/Hantverkslaboratoriet, Trafikverket, Svenska Kyrkan, 2014-2021.
Tjära på trätak - Nordic Tar Network.
Nov 2019
Restaurering av Villa Solvändan,
lillstugan, invändigt, juni 2019.

Skadeanalys av bemålat kyrktak. Juni 2018 samt sept 2020.
Analys av kaseintempera på utvändig puts.
Juni 2018.
Undervisning vid måleriutbildning för Kulturmålare. Mariestad. 2018-.
Målning av takplåt för kulturhistoriska byggnader, 
forskningsprojekt Riksantikvarieämbetet, Svenska Kyrkan och Hantverkslaboratoriet, Juni 2018.
Pigmentanalyser för medeltida muralt måleri i gotländska kyrkor. Pågår av och till.
Antikvarisk medverkan.
Diverse byggnader och byggnadsminnen. Pågår.
Seminarier för Svenska Kyrkan, 2017-

Teknikutveckling av segjärnsinsats för slutförvaring av använt kärnbränsle. Metallurgisk expertis. SKB vid kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Pågår.

Färgforum, föredrag rostskydd för bart järn och stål. Gävle juni 2017 samt om Hållbarhet 2019.
Antikvariskt dokumentation av byggnadsminne, Villa i Strömsberg Jönköping. 2017.
Karakterisering av stålplåt från 1786 till 2017. Utformning av uppgift för genomfört examensarbete vid Jönköpings Universitet. Avslutat i maj 2017

Åtgärdsförslag invändigt måleri för ett missionshus. Feb 2017.

Besiktning av antikvariskt måleri, Rosenlunds herrgård i Jönköping. 2017
Färg som material, förstudie
. Trafikverket. 2016

Färg som material, föredrag och laborationer för Uppsala Univeristet campus Gotland (3 dagar), nov 2015.

Framtagning av kaseinreferenser för bindemedelsanalyser. Göteborgs Universitet. Juni 2015.

Österviks kapell, restaurering och reparation av interiör (bröstning mm) med Karlskoga Fönsterhantverk. Juni 2015.

Byggnadsminnesutredning. Juni 2015.

Pappspänning funkishus. maj 2015.

Materialkarakterisering av medeltida kyrksmide. Svenska Kyrkan. Sept 2015.

Gestaltningsförslag för "träslott" från början av 1900-talet, byggnadsminne. Färgsättning, val av tapeter och ekologiska färgtyper. Feb 2015.
Färganalyser
,pigment och bindemedel. Från järnvägsfordon, profana och kyrkliga byggnader. Jan och april 2015

Tjära. Karakteristik och användning. Publikation för Hantverkslaboratoriet, finns här. Dec 2014. 

Kurser i tapetrestaurering/konservering och naturliga färger: tempera och kaseinfärg. Okt 2014.
Färg som material. Undervisning 2 dagar om Färg som material. Uppsala Universitet.
Tempera. Målning av gammalt, tillbyggt kök. Okt 2014.
Metallurgisk rådgivning
kring medeltida smidesbeslag, kyrkportar. Rengöring, rostskydd, målning av trä och metall, vårdplan. Okt 2014

Antikvarisk medverkan. Landsbro virkesmagasin (BM), Kanshestraryd, Sollinska villan (BM), Virserums Kvarn m fl. Maj 2014- okt 2015. 

Vattenglas och silikatfärger. Gästhantverkare på Göteborgs Universitet, Hantverkslaboratoriet 2013-14. Publikation finns här.

Restaurering av dekorationsmålat limfärgstak från 1890-tal. Konservering av tapet. Laga revor och materialbortfall, åtgärda fuktskador, retuscher, rengöring. Juni 2014.

Taket efter Taket före 
Efter och före

 

Restaurering av dekorationsmålat limfärgstak från 1887. Rengöring, retuscher, laga skador, åtgärda fukskador, infästning väv och papper. Feb 2014

Limfärgstak före och efter

 

Pigmentkemi för genomfärgad puts för Stockholms slott. Rådgivning SFV. Dec 2013.
Pigmentanalys från tornportal Stånga kyrka.
Byggnadshyttan på Gotland/kyrkl samfällighet. Dec 2013

Lancashiresmide. Rekonstruktion av äldre produktionsprocesser och material. Dec 2013. 

Pigmentanalyser från stiglucka Hejums kyrka. Byggnadshyttan på Gotland/kyrkl samfällighet. Aug 2013

Antikvarisk medverkan för Landsbro Virkesmagasin (BM), Algunnaryds kvarn, Idelunds möbelfabrik (BM), hembygdsföreningar. Nov 2013

Tjära för kulturmiljövården. Del i Hantverkslaboratoriets projekt stavspån. Juni 2013. 

Småländskt schablonmåleriLänsstyrelsen i Kalmar, Kronoberg och Jönköpings Län. Okt 2013. 

Mjölk- och kaseinfärger. Arja Källbom. Rapport från gästhantverkarprojekt 2011. 

Kan beställas via Hantverkslaboratoriet eller laddas ned här.

Patina på koppartak. Naturlig och konstgjord patina. Metallurgisk rådgivning. SFV. Jan 2013.

Färg som material. Undervisning i kursen Byggnadsvetenskap på Högskolan på Gotland.Jan 2013. Nov 2013.  

Restaurering av dekorationsmålat limfärgstak från 1906. Rengöring, laga gamla retuscher, laga skador, bronsering av lister, åtgärda fukskador. Reparation av takrosett paper machier. Nov 2012.

Pigmentanalyser från medeltida måleri i Hejnums och Hangvars, Klinte, Källunge, Rute kyrka på Gotland. Byggnadshyttan2012, 2013.

Målning av plåttak för kulturhistoriska byggnader. Sept 2012. Hantverkslaboratoriet och SFV. Pågår.

Koordineringsuppdrag för Byggnadsvård Qvarnarp ek för, företagsnätverk.Pågår. 

Byggnadsbeskrivning och antikvarisk medverkan i samband med bygglov för ändrad användning. Maj 2012. 

Bostadsrättsförening 1917: Restaurering av ekådring i originalhissar från 1916.Mars 2012.
Pigmentanalyser från Rute kyrka på Gotland. Medeltida måleri. Polarisationsmikroskopi och spektroskopiska analysmetoder. Feb-mars 2012. 

 

------------- 

Nationalromantisk villa 1926;  Rengöring och restaurering av figurativt dekorativt limfärgsmåleri i väggar och tak samt linoljefärgsmålade snickerier från 1926, konservering av från, nationalromantisk villa, 2011

Nationalromantisk bostadsrättsförening 1917 i Eksjö: Restaurering av nationalromantisk boasering från 1917, lagning av putsade väggar och målning tempera mm

Bergmanska gården i Eksjö (byggnadsminne): Restaurering av entré och trapphus, ekådring av dörr, rekonstruktion av dekorationsmåleri, lagning av bemålning panel och boasering. 2010

Nyklassicistiskt säteri 1830: Rekonstruktion av schablonmåleri efter äldre förlaga. Tapetsering med lumpapp, limfärgning av tak, rengöring av originaltrapphus. Äggoljetempera på väggar, snickerier, trappa. 2010:

Bostadsrättsföreningen i Jönköping, 1920-tal: Restaurering av trapphus för bostadsrättsfastighet, framtagning och restaurering av originalmålningar. Rekonstruktion av takmålning i 1920-talsstil, rengöring av kalkmålningar, lagning av skador i puts, framtagning och restaurering av marmoreringar, ekådring och lasering av snickerier. 2009

Trävilla 1909: Retuschering och rengöring av fuktskadade 1920-talstapeter. 2009

Stadsvilla 1890-tal: Rekonstruktion och retuschering av vattenskadat dekorationsmålat limfärgstak. 2009

Smedjegatan i Jönköping. Tapet- och färgundersökning i 1700-talshus. Friläggning av tapeter i två rum (ca 30 lager) och färgtrappor med NCS bestämning på snickerier. 2009

Bostadsrättsförening 1920-tal: Rekonstruktion, retuschering, konservering av fem dekorationsmålade trapphus. Bostadsrättsförenigen Öster fick Jönköpings kommuns byggnadsvårdspris 2009 för vår restaurering av trapphusen. Tillsammans med Anne Håkanssons Måleri. 2009

Trävilla 1810-tal: Restaurering av nyklassicistisk träportal med historisk oljefärg. Utförande och dokumenterad egenkontroll. 2008

Palladiansk trävilla i Eksjö, 1810-tal: Restaurering och underhåll av traditionellt måleri, bottenplan. 2008

 

  

  

  

 

 

Arja målar med ren vattenglasfärg.

 

Följ oss på Syster Umbra!